Τοπωνύμια

7:15 π.μ. Varvatos Nikos 0 Comments

Από την αρχή του πολιτισμού δινόταν διαφορετικά ονόματα σε κάθε περιοχή έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεννοηθούν οι άνθρωποι μεταξύ τους...Ονόματα χωρών,πόλεων περιοχών ίσως τα θεωρούμε αυθυπόστατα αλλά όλα έχουν την δική τους ιστορία. Ιστορία που με την σωστή τους μετάφραση μας παρουσιάζουν πολύ περισσότερα στοιχεία από τα οποία μπορούσαμε να φαντασθούμε..Πολιτισμικές, κοινωνικές, ιστορικές και γεωγραφικές αναφορές περιέχονται στα τοπωνύμια τα οποία είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας της κάθε περιοχής.Πολλές από αυτές διασώζονται ακόμα αλλά η προέλευση τους είναι άγνωστη,άλλες έχουν εξαφανιστεί με την πάροδο του χρόνου και μαζί τους και όλα τα στοιχεία της ταυτότητας του τόπου.

Εδώ λοιπόν θα κάνω μια προσπάθεια καταγραφής και διαφύλαξης των τοπωνυμίων που τείνουν να εξαφανιστούν.Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αδύνατη η εύρεση της προέλευσης τους, αλλά με έρευνες και την βοήθεια κάποιων συγχωριανών μας ίσως μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την λίστα